RUCH DROGOWY

Procedura w KMP we Włocławku udzielania informacji o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

Kto i w jakiej formie może uzyskać informację:
 

Każda osoba zainteresowana ma prawo uzyskać ustną informację lub zaświadczenie o wpisach ostatecznych lub tymczasowych dotyczących punktów odpowiadających dokonanym przez siebie naruszeniom. Informacji udziela się lub zaświadczenie wydaje w siedzibie organu prowadzącego ewidencję w miarę możliwości technicznych, w innej jednostce Policji.

 

Ustną informację można uzyskać /nieodpłatnie/ w Komendzie Miejskie Policji we Włocławku Wydział Ruchu Drogowego ul. Okrężna 25 – po okazaniu dokumentu stwierdzającego tożsamość od poniedziałku do piątku w godzinach 8 -15.

 

Pisemne zaświadczenie – na żądanie zainteresowanego – można uzyskać w Wydziale Ruchu Drogowym KMP we Włocławku od poniedziałku do piątku w godzinach 8-15 lub przesyłając wniosek listownie na adres

 

Wydział Ruchu Drogowego

Komenda Miejska Policji we Włocławku

ul. Okrężna 25

87-800 Włocławek

 

Wymagane dokumenty do uzyskania pisemnego zaświadczenia o wpisach do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego:

 

  1. Złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia

  2. Wnieść opłatę skarbową za wydanie zaświadczenia w wysokości 17 zł. /polecenie zapłaty należy dołączyć do wniosku/


Opłata skarbowa, w wysokości 17 złotych, za zaświadczenie o wpisie do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego wpłaca się na konto organu podatkowego właściwego ze względu na siedzibę organu administracyjnego, który wydaje dokument.
 

Konto organu podatkowego dla Komendy Miejskie Policji we Włocławku

 

URZĄD MIASTA WŁOCŁAWEK

Ul. Zielony Rynek 11/13

87-800 Włocławek

Numer konto 94 1020 5170 0000 1902 0009 0100 Bank PKO BP Oddział Włocławek

 

Termin zakończenia procedury: zaświadczenie wydaje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

 


Akty prawne związane z procedurą:

  • Rozporządzenie MSW z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz.U. 2012.488)

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2016 roku o opłacie skarbowej (Dz.U.2006.225.1635 z późn. zm.)

Autor: sierż. Tomasz Tomaszewski
Publikacja: sierż. Tomasz Tomaszewski

Pliki do pobrania

  • 326.55 KB