Procedura wydania zaświadczenia o zdarzeniu drogowym - RUCH DROGOWY - KMP we Włocławku

RUCH DROGOWY

Procedura wydania zaświadczenia o zdarzeniu drogowym

ZAŚWIADCZENIE O WYPADKU LUB KOLICJI DROGOWEJ

 

Procedura uzyskania zaświadczenia o wypadku, kolizji drogowej.

Na postawie Art. 217 Kodeksu Postępowania Administracyjnego w celu ustalenia okoliczności zdarzenia drogowego oraz wysokości odszkodowania Policja na wniosek instytucji lub osoby zainteresowanej wydaje zaświadczenie o zdarzeniu drogowym.

Osoba fizyczna lub instytucja nie będąca zakładem ubezpieczeń może otrzymać w/w zaświadczenie na pisemny wniosek oraz po uiszczeniu opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na rzecz Urzędu Miasta Włocławek nr konta: 94 1020 5170 0000 1902 0009 0100 Bank PKO BP Oddział Włocławek – dowód opłaty należy dołączyć do wniosku.

 

Zaświadczenia o zdarzeniu drogowym wydawane są w siedzibie tut. jednostki lub po zaznaczeniu na wniosku wysyłane listownie /drogą e-mail/ na podany adres wskazany do korespondencji

Wydziału Ruchu Drogowego

Komendy Miejskiej Policji we Włocławku

ul. Okrężna 25, w dni powszednie w godz. 8.00 – 15.00.

Akty prawne związane z procedurą:

  • Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r. nr 225, poz. 1635)

  • art. 217 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2016r. poz 23, 868, 996).

Autor: sierż. Tomasz Tomaszewski
Publikacja: sierż. Tomasz Tomaszewski

Pliki do pobrania

  • 508.66 KB