INFORMACJE - KMP we Włocławku

INFORMACJE

INFORMACJE

Data publikacji 18.09.2015

Komenda Miejska Policji we Włocławku informuje, że: w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 12:00-16:00 w siedzibie tut. jednostki istnieje możliwość bezpłatnego oznakowania i zarejestrowania posiadanego roweru.

INFORMACJA NA TEMAT ZNAKOWANIA ROWERÓW
Komenda Miejska Policji we Włocławku informuje, że: w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 12:00-16:00 w siedzibie tut. jednostki istnieje możliwość bezpłatnego oznakowania i zarejestrowania posiadanego roweru.

Osoba chcąca zarejestrować swój rower powinna spełnić następujące warunki:
- Posiadać dowód tożsamości (znakowania nie mogą dokonać osoby niepełnoletnie, chyba, że przyjdą z pełnoletnim opiekunem).
- Posiadać dokument zakupu roweru, kartę gwarancyjną lub umowę kupna roweru od innej osoby.
- W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość oznakowania roweru po sprawdzeniu w systemach informatyczny oraz złożeniu pisemnego oświadczenia właściciela roweru.