Wiadomości

Spotkanie włocławskich służb poświęcone bezpieczeństwu nad wodą

Data publikacji 27.06.2018

Komendant Miejski Policji we Włocławku oraz policjanci zajmujący się bezpieczeństwem nad wodą uczestniczyli w spotkaniu roboczym Zespołu ds. współpracy „Bezpieczna Woda”. Podczas spotkania podsumowano kończące się półrocze oraz rozmawiano o wspólnych działaniach na wodach i terenach przywodnych podczas miesięcy wakacyjnych. Posiedzenie zespoły wpisuje się w realizowany przez służby program Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie bezpieczeństwo…nad wodą”.

Wczoraj (26.06.2018) na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej Lecha Szczepańskiego w Delegaturze Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Włocławku spotkały się podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo na wodach i terenach przywodnych z miasta i powiatu włocławskiego. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele inspektoratu ochrony środowiska, nadleśnictwa, straży rybackiej, straży pożarnej, starostwa włocławskiego i miejskiego ratusza. Wśród zaproszonych podmiotów nie mogło zabraknąć  włocławskich policjantów reprezentowanych przez Komendant Miejski Policji we Włocławku insp. Marcin Zaleśkiewicz, a także policjantów na co dzień odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na wodach i terenach przywodnych.

Każdy z uczestników zespołu na początku podsumował działania jakie podejmował od ostatniego spotkania, które odbyło się w grudniu 2017 roku we włocławskiej komendzie. Kierownik Ogniwa Prewencji na Wodach i Terenach Przywodnych asp. Marcin Borowy przedstawiając informację o realizowanych przedsięwzięciach podziękował przedstawicielom społecznej i państwowej straży rybackiej oraz strażnikom leśnym za wspólnie zrealizowane służby.

Na zakończenie posiedzenia zespół omówił działań każdego podmiotu związane z bezpieczeństwem wypoczywających nad wodą czy korzystających z terenów leśnych podczas najbliższych dwóch miesięcy wakacyjnych. Włocławscy mundurowi w ramach realizacji programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie bezpieczeństwo…nad wodą” przez czas wakacji pełnić będą służbę w miejscach, gdzie wypoczywają mieszkańcy miasta i powiatu. Wspierać nas będą w tych działaniach inne służby, z którymi policjanci współpracują już od wielu lat.   

Autor: sierż. Tomasz Tomaszewski
Publikacja: sierż. Tomasz Tomaszewski