Dzień profilaktyki w PWSZ z udziałem mundurowych - Wiadomości - KMP we Włocławku

Wiadomości

Dzień profilaktyki w PWSZ z udziałem mundurowych

Data publikacji 14.05.2018

Włocławskie służby mundurowe, w tym policjanci spotkali się ze studentami i uczniami szkół gimnazjalnych na „Dniu z Profilaktyką” zorganizowanym przez PWSZ we Włocławku. Warsztaty odbyły się w ramach konferencji naukowo-szkoleniowe, nad którym patronat honorowy objął Komendant Miejski Policji we Włocławku insp. Marcin Zaleśkiewicz.

Przez dwa dni (10-11.05.2018) we Włocławku odbywała się międzynarodowa konferencja naukowo-szkoleniowej poświęcona „Strategii Bezpieczeństwa Narodowego w sytuacji zagrożenia – implikacje praktyczne we współpracy samorządów, społeczeństwa, służb mundurowych”. Na zaproszenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej we Włocławku spotkali się różni eksperci, którzy pierwszego dnia rozmawiali o szerokich aspektach bezpieczeństwa, natomiast drugi dzień był poświęcony profilaktyce.

Honorowy patronat nad „Dniem z Profilaktyką” objął Komendant Miejski Policji we Włocławku insp. Marcin Zaleśkiewicz, w którego imieniu otwarcia dokonał p.o. Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji podinp. Krzysztof Rakowski. W swoim wystąpieniu podkreślił jak ważnym elementem zapobiegania jest podejmowana przez służby mundurowe profilaktyka w różnych grupach wiekowych. Po otwarciu konferencji, studenci i młodzież gimnazjalna spotkali się na warsztatach z przedstawicielami służb mundurowych, wśród których byli policjanci, funkcjonariusze zakładu karnego i straży miejskiej. Tematami poruszonymi z młodzieżą była profilaktyka uzależnień od środków odurzających i sposoby kontrolowania złości w sytuacjach kryzysowych.

To również dobra okazja do zaprezentowania naszej służby i rozmowy ze studentami na temat rekrutacji do Policji. Mamy nadzieję, że takie spotkania pozwalają na dotarcie do różnych grup wiekowych i przekazanie kilku cennych rad profilaktycznych.      

Autor: nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek
Publikacja: sierż. Tomasz Tomaszewski