Wiadomości

Włocławscy policjanci biorą udział w konferencji naukowo-szkoleniowej

Data publikacji 11.05.2018

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku zorganizowała 2-dniową międzynarodową konferencję nt. „Strategia Bezpieczeństwa Narodowego w sytuacji zagrożenia – implikacje praktyczne do współpracy samorządów, społeczeństwa i służb mundurowych”. Na zaproszenie władz uczelni udział w niej biorą włocławscy policjanci.

Od wczoraj (10.05.18) na terenie PWSZ we Włocławku odbywa się 2-dniowa konferencja naukowo-szkoleniowa, która poświęcona jest współpracy pomiędzy samorządami, służbami mundurowymi oraz mieszkańcami w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego.

Pierwszego dnia nastąpiło otwarcie konferencji, w którym uczestniczył pełniący obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku podinsp. Krzysztof Rakowski. Następnie głos zabrali eksperci reprezentujący różne dziedziny, wśród których podinsp. Piotr Bartczak z włocławskiej komendy omówił działania Policji w zakresie zwalczania przestępstw motywowanych nienawiścią.  Ostatnim punktem wczorajszego spotkania były dyskusje w panelach, gdzie uczestnicy rozmawiali w mniejszych grupach o współpracy różnych instytucji.

Z kolei dzisiaj (11.05.18) na terenie uczelni odbywa się Dzień z Profilaktyką, nad którym honorowy patronat objął Komendant Miejski Policji we Włocławku insp. Marcin Zaleśkiewicz. Mundurowi prowadzą warsztaty ze studentami poświęcone profilaktyce uzależnień od środków odurzających oraz rozmawiają z uczestnikami o tym jak kontrolować złość.    

Autor: nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek
Publikacja: sierż. Tomasz Tomaszewski