Wiadomości

ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ „Przeciwdziałanie przemocy – przemoc i jej implikacje”

Data publikacji 10.05.2018

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszam do udziału w bezpłatnej III Powiatowej Konferencji pn. „Przeciwdziałanie przemocy – przemoc i jej implikacje” objętej Honorowym Patronatem przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Konferencja odbędzie się 5 czerwca 2018r. w Pałacu Bursztynowym we Włocławku, ul. Okrężna 21. Podczas spotkania przeprowadzone zostaną wykłady oraz panele warsztatowe realizowane przez specjalistów – praktyków zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy. Zajęcia będą odbywały się w godzinach 8.00 – 16.15.

Organizatorami konferencji są Komenda Miejska Policji we Włocławku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Włocławku. W realizację przedsięwzięcia włączyły się również Urząd Marszałkowski w Toruniu, Urząd Miasta Włocławek, Fundacja „Samotna Mama”, Pałac Bursztynowy oraz samorządy powiatu włocławskiego.

Konferencja skierowana jest do służb działających w obszarze przeciwdziałania przemocy, tj.: Policji, Pomocy Społecznej, Oświaty, Służby Zdrowia, Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołów Interdyscyplinarnych Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, przedstawicieli samorządu z terenu powiatu Włocławskiego.

Celem tegorocznej konferencji jest: zwiększenie skuteczności i efektywności działań pomocowych realizowanych przez instytucje działające w obszarze przeciwdziałania przemocy, zapoznanie z kompetencjami poszczególnych służb oraz wymiana doświadczeń w zakresie przeciwdziałania przemocy, wprowadzenie dobrych praktyk ukierunkowanych na doskonalenie metod współpracy.

               

JAK ZAKWALIFIKOWAĆ SIĘ NA KONFERENCJĘ:

Należy wypełnić Formularz zgłoszenia, który dostępny jest do pobrania na stronach:

www.wloclawek.kujawsko-pomorska.policja.gov.pl

www.pcpr.wloclawek.pl

www.mopr.wloclawek.pl

 

KROK I:

Warunkiem udziału w konferencji jest przesłanie do organizatora, wybraną drogą wypełnionego i podpisanego przez uczestnika formularza zgłoszeniowego:

  • Pocztą na adres: Komenda Miejska Policji we Włocławku, ul. Okrężna 25, 87-800 Włocławek, z dopiskiem „Konferencja”

  • Faksem pod numer (54) 414 53 05

  • Lub na adres e-mail: edyta.olszewska@bg.policja.gov.pl

Termin nadsyłania zgłoszeń: 18 maja 2018 roku

 

KROK II:

Z uwagi na duże zainteresowanie o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby zakwalifikowane do udziału w konferencji zostaną o tym fakcie powiadomione poprzez e-mail w terminie do: 28 maja 2018r.

W przypadku rezygnacji z udziału w konferencji prosimy o powiadomienie o tym fakcie koordynatora. Umożliwi to zakwalifikowanie do udziału innych uczestników.

Organizatorzy nie pokrywają kosztów dojazdu.

Organizatorzy zapewniają serwis kawowy oraz obiad.

Wszelkie pytania prosimy kierować do koordynatora:

p. Edyta Olszewska, KMP we Włocławku, tel. /54/ 414 53 59

Autor: sierż. Tomasz Tomaszewski
Publikacja: sierż. Tomasz Tomaszewski

Pliki do pobrania