Szkolenie dla asystentów rodziny - Wiadomości - KMP we Włocławku

Wiadomości

Szkolenie dla asystentów rodziny

Data publikacji 15.11.2016

„Przemoc wobec dziecka”- ważny temat, o którym dla dobra najmłodszych warto rozmawiać. Jest wiele grup zawodowych, które w codziennej pracy mogą stykać się ze zjawiskiem przemocy. Z takimi osobami nie należy jedynie rozmawiać, a również je przeszkalać. Wszystko po to by świadomość związana z niepożądanymi działaniami była jak największa, a niesiona pomoc profesjonalna.

W związku z powyższym, w Sekcji Interwencji Kryzysowej i Wspierania Rodziny MOPR, odbyło się szkolenie pod hasłem: „Przemoc wobec dziecka”, które poprowadziła koordynator „Niebieskiej karty” włocławskiej komendy dla asystentów rodziny. Prowadząca, która jest również Zastępcą Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego Przeciwdziałania Przemocy Rodziny we Włocławku, skupiła się głównie na tym w jaki sposób rozpoznać, że dziecko doświadcza przemocy. Omówiona została przemoc fizyczna, psychiczna, emocjonalna, seksualna, zaniedbanie. Asystenci rodziny, których praca związana jest z przebywaniem w środowiskach rodzinnych swoich podopiecznych, mogli bliżej zaznajomić się z procedurą interwencji kryzysowej, z odpowiednim sposobem rozmowy z dzieckiem, które być może doznaje krzywdy.

Podczas szkolenia omawiane zagadnienia nawiązywały m.in. do art. 157 i 207 § Kodeksu karnego. Całość szkolenia poza wymianą doświadczeń, zdobyciu nowej wiedzy, przede wszystkim miała na celu ukierunkowanie na fachową i odpowiednią pomoc dla samego dziecka. 

Autor: Lidia Popielińska
Publikacja: Lidia Popielińska