Profilaktyka skierowana do osób duchownych - Wiadomości - KMP we Włocławku

Wiadomości

Profilaktyka skierowana do osób duchownych

Data publikacji 15.11.2016

Funkcjonariusze prewencji kryminalnej realizują rozmaite przedsięwzięcia, związane z profilaktyką społeczną. Jednocześnie starają się, aby były one skierowane do różnych grup wiekowych, zawodowych i /lub przede wszystkim tzw. „wysokiego” ryzyka. Tym razem profilaktyczny przekaz został zaadresowany do księży.

W Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku, odbyło się spotkanie, pod hasłem: „ Szkolenie dla osób duchownych, dotyczące bezpieczeństwa w parafii”.

Podczas spotkania policjanci z Wydziału Prewencji włocławskiej komendy omówili jak należy postępować, aby zapewniać bezpieczeństwo sobie, a jednocześnie uniknąć naruszalności obiektów sakralnych. Poruszając te zagadnienia mundurowi poruszyli aspekty związane z przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu oraz mieniu. Można wyłonić tu konkretnie: oszustwa, kradzież, kradzież z włamaniem. Osoby duchowne mogły bliżej poznać specyfikę działania oraz metody jakie przybierane są przez oszustów. Uczuleni zostali przez mundurowych na telefony np. rzekomych przedstawicieli firm windykacyjnych, którzy powołując się na nierealne zadłużenia parafii, chcą wyegzekwować pieniądze. Znajdując się w tego rodzaju, dwuznacznych sytuacjach należy informować policjantów.

Pozostając przy bezpieczeństwie osób duchownych, policjanci wspomnieli o wizytach duszpasterskich.

Duża część przekazywanych profilaktycznych treści dotyczyła zabezpieczania mienia, przynależącego do parafii, ochrony plebanii, kaplic, cmentarzy, parafialnych dóbr kultury. 

Autor: Lidia Popielińska
Publikacja: Lidia Popielińska