Wiadomości

Zapraszamy uczniów szkół do udziału w X Włocławskim Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych

Data publikacji 08.01.2020

Wydział Prewencji Komendy Miejskiej Policji we Włocławku wspólnie z Urzędem Miasta Włocławek oraz Starostwem Powiatowym we Włocławku w roku szkolnym 2019/2020 organizuje X Włocławski Przegląd Spektakli Profilaktycznych pod hasłem „Nie widzimy rzeczy takimi jakie są – widzimy je takimi, jacy sami jesteśmy”.

Celem przeglądu jest zwrócenie uwagi uczniów na problemy związane z kształtowaniem postaw wobec używek (alkohol, środki odurzające, narkotyki). Młodzi ludzie często sięgają po używki z nudów, bądź decydują się na ten krok w celu poczucia przynależności i akceptacji ze strony środowiska rówieśniczego. Poprzez sztukę młodzież wypowie się na temat uzależnień i ich konsekwencji.

Przygotowanie scenariusza i uczestnictwo w przeglądzie pozwoli w sposób atrakcyjny zdobyć wiedzę o uzależnieniach, da możliwość wypowiedzenia się i spojrzenia na problem stosowania używek przez pryzmat ich wiedzy i doświadczeń, pobudzi do refleksji. Spektakle teatralne pomogą budować poczucie własnej wartości, rozwijać zainteresowania oraz integrować wykonawców.

Przegląd skierowany jest do uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych  z terenu miasta Włocławek oraz powiatu włocławskiego. W przeglądzie mogą wziąć udział wyłącznie teatry działające na terenie danej szkoły i skupiające uczniów tej szkoły.

 Karty uczestnictwa prosimy przesłać do dnia 31 stycznia 2020 roku  na adres: KOMENDA MIEJSKA POLICJI we Włocławku, Wydział Prewencji, ul. Okrężna 25, 87-800 Włocławek z dopiskiem „X Przegląd Spektakli” (decyduje data stempla pocztowego).

Osobą wyznaczoną do kontaktu w sprawie zgłoszeń jest specjalista Edyta Olszewska tel 54 414 53 59 (w godz. 8-15 od poniedziałku do piątku).

Autor: st. sierż. Tomasz Tomaszewski
Publikacja: st. sierż. Tomasz Tomaszewski

Pliki do pobrania

  • 126.08 KB
  • 129.28 KB