O procedurze Niebieskiej Karty z pedagogami placówek oświatowych - Wiadomości - KMP we Włocławku

Wiadomości

O procedurze Niebieskiej Karty z pedagogami placówek oświatowych

Data publikacji 27.11.2019

Jak przebiega interwencja wobec przemocy w rodzinie, jaka jest istota funkcjonowania grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych, jaką rolę odgrywają w tym wszystkim pedagodzy i psychologowie - na te i inne pytania odpowiedziała przedstawicielka włocławskiej policji.

Już kilka lat pracują powołane do życia zespoły interdyscyplinarne, grupy robocze, które wspomagają i ukierunkowują dalszą pomoc w procedurze Niebieskiej Karty, szczególnie w sytuacji przemocy wobec dzieci.
W skład takich grup wchodzą przedstawiciele różnych instytucji m.in. pracownicy socjalni, policjanci, pedagodzy, psychologowie. To właśnie do pracowników placówek oświatowych z terenu Włocławka skierowane było szkolenie, które odbyło się w poniedziałek (25.11.2019) w Sali Urzędu Miasta we Włocławku. 
W trakcie spotkania specjalistka z prewencji przypomniała aktualnie obowiązujące przepisy, przybliżyła istotę funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych. Na podstawie przeprowadzonych interwencji omówiła także podstawę do założenia NK oraz jakie są obowiązki i zadania członków takich grup itp.
Szkolenie miało na celu przygotowanie wszystkich pracowników oświaty z terenu Włocławka do profesjonalnej pomocy dzieciom, które zostały dotknięte przemocą w rodzinie.

Autor: st. sierż. Tomasz Tomaszewski
Publikacja: st. sierż. Tomasz Tomaszewski
  • Szkolenie z procedury Niebieskiej Karty dla nauczycieli
  • Szkolenie z procedury Niebieskiej Karty dla nauczycieli
  • Szkolenie z procedury Niebieskiej Karty dla nauczycieli