Wiadomości

„GAZ-2019” - to ćwiczenia aplikacyjne służb mundurowych, samorządowych i pracowników GAZ System

Data publikacji 18.10.2019

Przedstawiciele włocławskiej komendy uczestniczyli w ćwiczeniach poświęconych bezpieczeństwu systemów gazowych usytuowanych na terenie powiatu włocławskiego. Celem spotkania było wypracowanie procedur w razie sytuacji kryzysowej i kooperacji służb w czasie ewentualnego rozszczelnienia się systemów przesyłu gazu.

Wczoraj (17.10.2019) w siedzibie komendy Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku spotkały się wszystkie służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i ochronę ludności w razie zaistnienia sytuacji kryzysowej w powiecie włocławskim. W spotkaniu oprócz gospodarza tj. funkcjonariuszy straży pożarnej wzięli udział przedstawiciele GAZ SYSTEMU, Starostwa Powiatowego we Włocławku, Urzędu Miasta i Gminy w Brześciu Kujawskim, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział Włocławek oraz pełniący obowiązki Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku podinsp. Jarosław Stocki i Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji nadkom. Andrzej Majewski.

Ćwiczenia aplikacyjne poświęcone były ewentualnej awarii systemu przesyłu gazu. Na podstawie założeń do ćwiczenia sprawdzono system alarmowania poszczególnych służb i mieszkańców powiatu włocławskiego o zagrożeniu, jak zareagowałyby instytucje zaangażowane w akcję oraz procedury ewakuacji mieszkańców. To dzięki takim spotkaniom i ćwiczeniom wypracowywane są odpowiednie procedury w razie zaistnienie sytuacji kryzysowej.

Autor: st. sierż. Tomasz Tomaszewski
Publikacja: st. sierż. Tomasz Tomaszewski
  • Ćwiczenia w siedzibie KM PSP we Włocławku z udziałem mundurowych
  • Ćwiczenia w siedzibie KM PSP we Włocławku z udziałem mundurowych
  • Ćwiczenia w siedzibie KM PSP we Włocławku z udziałem mundurowych