Wiadomości

W ramach Międzynarodowego Dnia Mediacji policjanci spotkają się ze społeczeństwem

Data publikacji 15.10.2019

Nadchodzący 17 października to Międzynarodowy Dzień Mediacji, który poświęcony jest szerzeniu idei mediacji jako narzędzia służącego do polubownego rozwiązywania konfliktów. W przypadającym dniu, policjanci pełnić będą dyżury, podczas których udzielą wszystkim zainteresowanym porad w zakresie ugodowego rozwiązywania sporów.

17 października obchodzony będzie Międzynarodowy Tydzień Mediacji. Wzorem lat ubiegłych w ramach pełnionych dyżurów policjanci w tym dniu spotkają się z zainteresowanymi, aby udzielić im niezbędnych porad i informacji w zakresie postępowania mediacyjnego. Przybliżą rolę mediatora w procesie osiągania porozumienia pomiędzy zwaśnionymi stronami, a także wskażą na korzyści płynące z tej formy ugodowego rozwiązywania sporów.

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców Włocławka zapraszamy na spotkanie z policjantami w Dniu Mediacji tj. 17 października w godzinach 10.00-18.00 do siedziby komendy przy ulicy Okrężnej 25.

Natomiast mieszkańców powiatu włocławskiego zapraszamy do Komisariatów Policji w Brześciu Kujawskim (Stary Brześć 23) i Kowalu (ul. Matejki 10), gdzie dyżurować będą policjanci w godzinach 12-20.

Autor: st. sierż. Tomasz Tomaszewski
Publikacja: st. sierż. Tomasz Tomaszewski