Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku - KMP we Włocławku

Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku

Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku

 
p.o. I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji we Włocławku 
podinsp. Maciej Sadowski
 
Nadzoruje bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Komendy Miejskiej Policji:
 
  • Wydział Kryminalny
  • Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Życiu i Zdrowiu
  • Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu
  • Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą 
Autor: sierż. Tomasz Tomaszewski
Publikacja: sierż. Tomasz Tomaszewski