KIEROWNICTWO - Kierownictwo - KMP we Włocławku

Kierownictwo

KIEROWNICTWO

Data publikacji 18.09.2015

 
 

IMG_6108.JPG

    
 
Komendant Miejski Policji we Włocławku 
insp. Marcin Zaleśkiewicz
 
Sprawuje nadzór nad pracą swoich zastępców oraz nadzoruje bezpośrednio następujące komórki organizacyjne Komendy Miejskiej Policji we Włocławku:
 
  • Jednoosobowe Stanowisko d/s. Prawnych
  • Zespół d/s. Kontroli, Skarg i Wniosków
  • Referat Kadr, Szkolenia i Prezydialny
  • Zespół Komunikacji Społecznej
  • Wydział Administracyjno-Gospodarczy
  • Jednoosobowe Stanowisko d/s. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
  • Zespół d/s. Ochrony Informacji Niejawnych
  • Komisariaty Policji w Brześciu Kujawskim i Kowalu

                                                      

 

 

 

Autor: sierż. Tomasz Tomaszewski
Publikacja: sierż. Tomasz Tomaszewski