Akcja „Stop Wypadkom“ na drogach powiatu włocławskiego - Informacje - KMP we Włocławku

Informacje

Akcja „Stop Wypadkom“ na drogach powiatu włocławskiego

Data publikacji 30.06.2017

Włocławscy policjanci wspólnie z przedstawicielami władz samorządowych i Krajowego Centrum Popularyzacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego prowadzili na drogach powiatu włocławskiego działania profilaktyczne „Stop Wypadkom“. Celem tych działań było podniesienie świadomości użytkowników dróg o potencjalnych zagrożeniach i ograniczenie liczby wypadków komunikacyjnych

Wakacje to czas wzmożonego ruchu drogowego. Dbając o bezpieczeńswtem użytkowników dróg, włocławscy policjanci przeprowadzają szereg działań prafilaktycznych. Działania te mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drodze i ograniczenie liczby wypadków. Jedną z takich inicjatyw była wspólna akcja włocławskiej drogówki, władz samorządowych i Krajowego Centrum Popularyzacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego prowadzona pod hasłem „Stop Wypadkom“. Przez dwa dni na terenie gminy Brześć Kujawski (27.06.17) i gminy Fabianki (29.06.17) mundurowi uświadamiali uczestnikom ruchu jak bezpiecznie korzystać z dróg i jak ważne dla naszego bezpieczeństwa jest używanie elementów odblaskowych. Mundurowi nie tylko udzielali cennych porad ale też wraz z przedstawicielami samorządów i KCPBRD przekazywali pieszym i zmotoryzowanym odblaski. Najmłodsi, poza odblaskami, dostawali również kolorowanki.

Dzięki tego typu działaniom wzrasta wśród społeczeństwa świadomość o potencjalnych zagrożeniach na drodze, co z kolei przekłada się  na nasze bezpieczeństwo i zmniejszenie liczby wypadków komunikacyjnych

Autor: nadkom. Joanna Seligowska-Ostatek
Publikacja: Tomasz Tomaszewski